Konsulenttjenester

R2IT har faglig dyktige konsulenter med et bredt nedslagsfelt. Våre konsulenter er løsningsorienterte rådgivere, samt utførende fagspesialister. De er våre folk i feltet, og spydspisser på sine ansvarsområder. Som for eksempel innenfor Python, entity framework, CRM, HTML, CSS, ES6, JavaScript, frontend utvikling, backend utvikling, systemutvikling, BIM, Django, NGINX, Docker, DevOps, Azure, Kubernetes, REST, API, .NET, C# og ASP.NET Konsulentstaben er vant til å være med på reisen fra rådgiving til implementering av de tekniske løsningene som dekker behovet hos våre kunder.

I tillegg til konsulenttjenester tilbyr våre konsulenter også python kurs og programmering i python. 

Hva innebærer dette?

  • Rådgiving

    Våre konsulenter er faglig oppdaterte og klare for den gode praten rundt hvor skoen virkelig trykker. Hos oss møter du nysgjerrige seniorkonsulenter, som ikke gir seg, før de virkelig har forstått behovet.

  • Implementasjon

    Basert på møter, forprosjekter, erfaring og kompetanse, implementerer vi løsninger som kunden kan være trygge på. CRM.

  • Oppfølging

    Vår dyktige stab følger opp, kvalitetssikrer leveranser og sørger for at det som ble avtalt, blir gjennomført.