Overvåkning og varsling

I en travel hverdag, skal man være trygge på at bedriftens IT infrastruktur lever et godt liv. I mange år har vi hjulpet bedrifter med store kriser som «plutselig» har dukket opp. Det er mer gledelig å tenke på at vi gjennom vårt driftssenter, har forhindret langt flere potensielle kriser. Utfordringer tas tak i, før de blir et problem. Når lampene lyser hos oss, iverksettes det tiltak som gjør at den daglige driften kan fortsette. Vi kaller det 100% ansvar.

Hva innebærer dette?

  • Trygghet

    Tryggheten om at et profesjonelt driftssenter har øyne på kritiske enheter og systemer, gjør at man kan senke skuldrene, i dag, og i fremtiden.

  • Automatisering

    Vi overvåker alle nettverksbaserte enheter, og setter parametere for varsling etter behov.

  • Rapportering

    Dokumentasjon av hendelser samles og sendes ut på jevnlig basis.

Kontakt oss