Servicedesk

R2IT leverer IT support og IT hjelp direkte til bedriftens brukere. Du treffer vår servicedesk via telefon, Teams, mail eller røyksignaler. Vi er tilgjengelig for deg og er din IT partner, når utfordringene står i kø. Vår helpdesk tilbyr blant annet IT support, IT fjernstøtte og IT fjernhjelp.

Hva innebærer dette?

  • Tilgjengelighet

    Våre høyt kompetente medarbeidere sitter klare for å svare på et hvert spørsmål.

  • Hastighet

    Gjennom vår løsning kan vi koble oss direkte opp mot brukere helt uten bruker-innblanding

Kontakt oss